Kontakt

Kompetenshuset 127 förvaltas av Almlunda Fastigheter.

Kontakta oss om du har intresse av att hyra lokal, uppställningsplats, lager eller övriga frågor gällande fastigheten.


Lena Söderberg telefon 08-560 30470

lena.soderberg@almlundafastigheter.se

Kent Söderberg 070-522 86 46

kent.soderberg@almlundafastigheter.se


Bryggavägen 127, 178 31 Ekerö